دوره اعتماد به نفس

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های اعتماد به نفس

رایگان

قدرت نه گفتن

1 درس
22.1 دقیقه
همه سطح‌ها

  آیا نه گفتن حتی در مقابل درخواست‌های غیرمنطقی هم …

آنچه یاد خواهید گرفت
بالا رفتن اعتماد به نفس و گفتن نه
رایگان

مسئولیت زندگی ات را بپذیر

1 درس
9 دقیقه
همه سطح‌ها

مسئولیت زندگی ات را بپذیر تا نشانه های لطف خداوند …